mapa

Naszym celem jest reprezentowanie i chronienie interesów członków naszej
Izby, którzy prowadzą placówki bankowe (PKO i Kasy Stefczyka) na terenie kraju.

igpf-slider

Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

black-and-white-city-man-people
Szanowni Państwo, W dniu 18 listopada 2016 r. wysłałem w imieniu Zarządu IGPF stanowczy sprzeciw wobec.....dalsza część komunikatu oraz pismo dostępne po zalogowaniu się na forum (www.forum.pl) ...
Czytaj Dalej
Komunikat w sprawie: kampanii "Mini ratka - wygodnie szybka".....dalsza część komunikatu po zalogowaniu się na forum (www.forum.pl) ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, Zakończyliśmy dwu-miesięczną pracę w zakresie reorganizacji działalności Izby Gospodarczej Pośrednictwa Finansowego. Zgodnie ze statutem nasza Izba ma charakter otwarty, co umożliwia pełnienie zadań ustawowych, jednakże przyjęcie grupy agentów spoza PKO BP było dla nas sporym wyzwaniem. Musieliśmy zorientować się, czy możemy pracować w dwóch różnych obszarach tematycznych, bez ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, Na spotkaniu w dniu 14 września 2016 r. po stronie PKO BP wzięli udział Pan Wiceprezes Jan Emeryk Rościszewski, Dyrektor Piotr Wiczkowski, Mecenas Szymon Safjan, Magdalena Surma oraz Marta Kuhnen-Błotnicka. Izbę reprezentowali Prezes Radosław Pacud....dalsza część komunikatu po zalogowaniu się na forum (www.igpf/forum.pl) ...
Czytaj Dalej
Rada Nadzorcza Banku powołała Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, od dnia 18 lipca 2016 r., na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku. Jan Emeryk Rościszewski - polski przedsiębiorca, menedżer branży ubezpieczeniowej. W 1988 r. ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, w świetle artykułu 6a ust. 2 ustawy - Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., powierzanie przez bank wykonywania czynności bankowych może następować wyłącznie na podstawie umowy agencyjnej. IGPF przeprowadziła analizę mającą odpowiedzieć na pytanie czy ze względu na naturę stosunku agencyjnego dopuszczalna jest jednostronna zmiana zasad ...
Czytaj Dalej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego powołało 30 czerwca 2016 r. w skład Rady Nadzorczej Grażynę Ciurzyńską oraz Zbigniewa Hajłasza. Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz wyznaczył Grażynę Ciurzyńską na Wiceprzewodniczącą Rady. Jednocześnie ZWZ odwołało ze składu Rady Nadzorczej Agnieszkę Winnik-Kalembę oraz Małgorzatę Dec-Kruczkowską. Rada Nadzorcza powołała Maksa Kraczkowskiego z dniem ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do załączonego pismo IGPF z dnia 7 czerwca 2016 r., które zostało wystosowane do Ministra Finansów, chciałbym poinformować o pracach Izby w sprawach, które będą miały bezpośredni wpływ na warunki prowadzenia działalności przez agentów bankowych. Rzeczone pismo zostało przygotowane w związku z pracami legislacyjnymi nad implementacją ...
Czytaj Dalej
Rada Nadzorcza Banku powołała z dniem 6 czerwca 2016 roku pana Mieczysława Króla na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku. Mieczysław Król (58 lat) to bankowiec, finansista, menadżer, magister ekonomii, absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Finansów i Statystyki) i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Studiów Doktoranckich Szkoły ...
Czytaj Dalej
Bank głośno mówi to, o czym branża szepcze od dawna: tak licznej sieci nie da się utrzymać. Potwierdzają to przykłady i badania. Za miesiąc poznamy nową strategię PKO BP, ale Zbigniew Jagiełło, prezes banku, przedstawił już zarys planu na najbliższe cztery lata, ujmując go w trzech słowach: cyfryzacja, cyfryzacja, cyfryzacja ...
Czytaj Dalej

bridgewplk