mapa

Naszym celem jest reprezentowanie i chronienie interesów członków naszej
Izby, którzy prowadzą placówki bankowe (PKO i Kasy Stefczyka) na terenie kraju.

igpf-slider

Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

black-and-white-city-man-people
Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim członkom Izby obecnym w czasie zjazdu w dniach 4-5 marca 2017 r. w....(dalsza część dostępna po zalogowaniu się na forum). www.forum.pl ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, Niniejszym zawiadamiamy Pana/Panią o spotkaniu członków Izby Gospodarczej Pośrednictwa Finansowego, które odbędzie się w dniu...(dalsza część komunikatu dostępna po zalogowaniu się na forum). www.forum.pl ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, w załączniku przesyłam pismo, które w dniu 05.01.2017r. zostało wysłane do Rady Ministrów. Dotyczy ono projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2016r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Pismo dostępne po zalogowaniu się na forum. www.forum.pl ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, w dniu 12.12.2016r. wysłaliśmy do Pana Jarosława Brzuzy gratulacje objęcia stanowiska Dyrektora Departamentu Sprzedaży Sieci Agentów. Pismo dostępne po zalogowaniu się na forum. (https://igpf.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=274) ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, W dniu 18 listopada 2016 r. wysłałem w imieniu Zarządu IGPF stanowczy sprzeciw wobec.....dalsza część komunikatu oraz pismo dostępne po zalogowaniu się na forum (www.forum.pl) ...
Czytaj Dalej
Komunikat w sprawie: kampanii "Mini ratka - wygodnie szybka".....dalsza część komunikatu po zalogowaniu się na forum (www.forum.pl) ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, Zakończyliśmy dwu-miesięczną pracę w zakresie reorganizacji działalności Izby Gospodarczej Pośrednictwa Finansowego. Zgodnie ze statutem nasza Izba ma charakter otwarty, co umożliwia pełnienie zadań ustawowych, jednakże przyjęcie grupy agentów spoza PKO BP było dla nas sporym wyzwaniem. Musieliśmy zorientować się, czy możemy pracować w dwóch różnych obszarach tematycznych, bez ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, Na spotkaniu w dniu 14 września 2016 r. po stronie PKO BP wzięli udział Pan Wiceprezes Jan Emeryk Rościszewski, Dyrektor Piotr Wiczkowski, Mecenas Szymon Safjan, Magdalena Surma oraz Marta Kuhnen-Błotnicka. Izbę reprezentowali Prezes Radosław Pacud....dalsza część komunikatu po zalogowaniu się na forum (www.igpf/forum.pl) ...
Czytaj Dalej
Rada Nadzorcza Banku powołała Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, od dnia 18 lipca 2016 r., na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku. Jan Emeryk Rościszewski - polski przedsiębiorca, menedżer branży ubezpieczeniowej. W 1988 r. ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, w świetle artykułu 6a ust. 2 ustawy - Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., powierzanie przez bank wykonywania czynności bankowych może następować wyłącznie na podstawie umowy agencyjnej. IGPF przeprowadziła analizę mającą odpowiedzieć na pytanie czy ze względu na naturę stosunku agencyjnego dopuszczalna jest jednostronna zmiana zasad ...
Czytaj Dalej

bridgewplk